Categorías

Marcas

BLOG DE TECNOPATA

Newsletter

Noru Multimetro digital 908.146 Ampliar

Noru Multimetro digital 908.146

Resérvalo

Iva Incluido    13,56 EUR

Noru Multimetro digital 908.146 <p> </p> <table style="width: 100%;" align="center"> <tbody> <tr> <td> <table style="width: 33%;" border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <div align="center"><span><strong>VOLTAJE DC </strong></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="25%"> <div align="center"><span>Rango </span></div> </td> <td width="54%"> <div align="center"><span>Precisión (18º C - 28º C) </span></div> </td> <td width="21%"> <div align="center"><span>Resolución</span></div> </td> </tr> <tr> <td><span>200mV</span></td> <td> <div align="center"><span>± 1,5% rdg ± 3 dgts </span></div> </td> <td><span>1V</span></td> </tr> <tr> <td><span>2000 mV </span></td> <td rowspan="4"> <div align="center"><span>± 0,5% rdg ± 2 dgts </span></div> </td> <td><span>1 mV</span></td> </tr> <tr> <td><span>20 V </span></td> <td><span>10 mV </span></td> </tr> <tr> <td><span>200 V </span></td> <td><span>100 mV </span></td> </tr> <tr> <td><span>1000 V </span></td> <td><span>1 V </span></td> </tr> </tbody> </table> <br /> <span style="font-family: verdana;">Máximo admitido: 1000V DC o pico AC. </span><br /> <br /> <table style="width: 33%;" border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <div align="center"><span><strong>VOLTAJE AC </strong></span></div> </td> </tr> <tr> <td><span>Rango</span></td> <td><span>  </span> <div align="center"><span>Precisión (18º C - 28º C) </span></div> </td> <td><span>Resolución</span></td> </tr> <tr> <td><span>200 V </span></td> <td rowspan="2"> <div align="center"><span>± 1,2% rdg ± 10 dgts<br /> 45 Hz - 450 Hz </span></div> </td> <td><span>100 mV </span></td> </tr> <tr> <td><span>700 V</span></td> <td><span>1 V </span></td> </tr> </tbody> </table> <br /> <span style="font-family: verdana;">Máximo admitido: 750V rms.<br /> </span><br /> <table style="width: 33%;" border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <div align="center"><span><strong>CORRIENTE DC </strong></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="25%"> <div align="center"><span>Rango </span></div> </td> <td width="54%"> <div align="center"><span>Precisión (18º C- 28 º C) </span></div> </td> <td width="21%"> <div align="center"><span>Resolución</span></div> </td> </tr> <tr> <td>µ<span>A</span></td> <td rowspan="3"> <div align="center"><span>±0,8% rdg ±1 dgt</span></div> <div align="center"> </div> <div align="center"> </div> </td> <td><span>100 µ<span>A</span></span></td> </tr> <tr> <td>µ<span>A</span></td> <td><span>1 µ<span>A</span></span></td> </tr> <tr> <td><span>20 mA </span></td> <td><span>10</span>µ<span>A</span></td> </tr> <tr> <td><span>200 mA </span></td> <td> <div align="center"><span>±1,2% rdg ±2 dgt</span></div> </td> <td><span>100µ<span>A</span></span></td> </tr> <tr> <td><span>10A</span></td> <td> <div align="center"><span>±2% rdg ±2 dgt</span></div> </td> <td><span>10 mA </span></td> </tr> </tbody> </table> <br /> <span style="font-family: verdana;">Protección contra sobrecarga: 2A/250V fusible. </span><br /> <br /> <table style="width: 33%;" border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <div align="center"><span><strong>RESISTENCIA</strong></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="25%"> <div align="center"><span>Rango </span></div> </td> <td width="54%"> <div align="center"><span>Precisión</span></div> </td> <td width="21%"> <div align="center"><span>Resolución</span></div> </td> </tr> <tr> <td><span>200 Ω</span></td> <td rowspan="4"> <div align="center"><span>±0,8% rdg ±2 dgt</span></div> <div align="center"> </div> <div align="center"> </div> </td> <td><span>100 m ohm</span></td> </tr> <tr> <td><span>2000 Ω</span></td> <td><span>1 ohm </span></td> </tr> <tr> <td><span>20K</span></td> <td><span>10 ohm </span></td> </tr> <tr> <td><span>200K</span></td> <td><span>100 ohm </span></td> </tr> <tr> <td><span>2000K</span></td> <td> <div align="center"><span>±1% rdg ±2 dgts</span></div> </td> <td><span>1 K ohm </span></td> </tr> </tbody> </table> <br /> <table style="width: 33%;" border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <div align="center"><span><strong>HFE</strong></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="25%"> <div align="center"><span>Rango </span></div> </td> <td width="54%"> <div align="center"><span>NPN - PNP </span></div> </td> </tr> <tr> <td><span>Resolución</span></td> <td> <div align="center"><span>1</span></div> </td> </tr> <tr> <td><span>Prueba corriente</span></td> <td> <div align="center"><span>10 µA (B) </span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <br /> <br /> <p> </p> </td> </tr> </tbody> </table>
13,56 EUR

 

VOLTAJE DC
Rango
Precisión (18º C - 28º C)
Resolución
200mV
± 1,5% rdg ± 3 dgts
1V
2000 mV
± 0,5% rdg ± 2 dgts
1 mV
20 V 10 mV
200 V 100 mV
1000 V 1 V

Máximo admitido: 1000V DC o pico AC.

VOLTAJE AC
Rango  
Precisión (18º C - 28º C)
Resolución
200 V
± 1,2% rdg ± 10 dgts
45 Hz - 450 Hz
100 mV
700 V 1 V

Máximo admitido: 750V rms.

CORRIENTE DC
Rango
Precisión (18º C- 28 º C)
Resolución
µA
±0,8% rdg ±1 dgt
 
 
100 µA
µA 1 µA
20 mA 10µA
200 mA
±1,2% rdg ±2 dgt
100µA
10A
±2% rdg ±2 dgt
10 mA

Protección contra sobrecarga: 2A/250V fusible.

RESISTENCIA
Rango
Precisión
Resolución
200 Ω
±0,8% rdg ±2 dgt
 
 
100 m ohm
2000 Ω 1 ohm
20K 10 ohm
200K 100 ohm
2000K
±1% rdg ±2 dgts
1 K ohm

HFE
Rango
NPN - PNP
Resolución
1
Prueba corriente
10 µA (B)